Tấm bìa Carton 5 lớp

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Tấm bìa Carton 5 lớp
  • Phân phối: Anh Trang Plastic
  • Chất liệu: Giấy thường và giấy sóng