Thùng Carton 5 lớp đáy nắp

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Thùng Carton 5 lớp đáy nắp.
  • Loại: 5 lớp.
  • Kích thước: Theo yêu cầu.
  • Lớp sóng: Theo yêu cầu.
  • Chất liệu: Theo yêu cầu.
  • Phân phối: Anh Trang Plastic.