Thùng Carton in

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

  • Chất liệu: Carton 3, 5, 7 lớp.
  • Loại sóng: Theo yêu cầu.
  • Kích thước: Theo yêu cầu.
  • Thiết kế: Theo yêu cầu.
  • In ấn: Theo yêu cầu.